Pàgines

10 Propostes socials per combatre la crisi

1· Per uns llocs de treball dignes. Prou atur i temporalitat: cap ETT a la ciutat de Girona. La taxa d´atur entre els joves gironins ja supera el 40%.

2· Moratòria per a lloguers i hipoteques que no es puguin pagar per raons econòmiques.

3.-Persecució real i efectiva del mobbing i forta penalització dels pisos buits per tal de promoure el lloguer a preus assequibles. Del 2009 al 2010 els habitatges buits a la ciutat de Girona s'han doblat, actualment hi ha més de 1303 habitatges buits.

4· Defensa de la sanitat pública, universal i gratuïta. Aturar el copagament, el qual suposa una progressiva degradació de la xarxa pública i afavoreix la progressiva substitució d'aquest pel negoci privat, regalant gran quantitat de recursos públics a uns empresaris que s'enriqueixen amb la salut de la gent.

5· Places d’escola bressol públiques i gratuïtes per a tothom. Cal reduir les subvencions i ajuts als centres privats i concertats i estendre el sistema públic per evitar l’exclusió social. Augment de recursos a les escoles públiques (primària i secundària) i escoles d’adults.

6· Eliminació de tota contractació externalitzada de serveis estructurals per tal de garantir unes millors condicions de treball i un millor servei.

7· Municipalització dels serveis bàsics com: l’aigua, els transports, centres cívics, neteja…..

8· Gratuïtat del transport públic per a persones jubilades, estudiants, aturades o persones amb ingressos per sota del llindar de la pobresa. Alhora, limitar el preu del bitllet i aturar els increments superiors a l’IPC

9· Fiscalitat fortament progressiva, dirigida a la distribució de la riquesa -acumulada mitjançant l’explotació i l’especulació- i aturada de les exempcions i beneficis fiscals a les grans fortunes.

10· Recuperació de l’espai públic, el carrer per totes i tots.